Recent Posts

24μηνη προϋπηρεσία και επιτυχία στο ΑΣΕΠ‏

Από το Σωματείο εικοσιτετραμηνιτών με ΑΣΕΠ


Το πενταμελές προεδρείο του σωματείου αδιόριστων εκπαιδευτικών με 24μηνη προϋπηρεσία και επιτυχία στο ΑΣΕΠ, συναντήθηκε επανειλημμένα με την πολιτική και διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αίτημα μας ήτανε να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τους διορισμούς που θα γίνουν στη μεταβατική περίοδο σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο και πιο συγκεκριμένα αυτούς που αφορούν τους συναδέλφους με 24μηνη προϋπηρεσία και ΑΣΕΠ.

Οι απαντήσεις που έλαβε το προεδρείο δεν ήταν ξεκάθαρες. Θεωρούμε απαράδεκτη την στάση αυτή του υπουργείου που μας εμπαίζει με...

αυτόν τον προκλητικό και απαξιωτικό τρόπο την περίοδο που θα έπρεπε να έχουμε υποβάλει ήδη τις αιτήσεις μας για μόνιμο διορισμό.

Είμαστε καθηγητές που υπηρετήσαμε επί πολλά έτη την παιδεία δουλεύοντας ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας και παράλληλα επιτύχαμε επανειλημμένα σε πολλούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Είναι σαφές από τη γραμματική ανάγνωση του νέου νόμου ότι η κατηγορία των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε προηγείται χρονικά στο δικαίωμα διορισμού (όπως αναγράφεται στον νόμο "κατά προτεραιότητα") έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του νόμου 3255/2004 (το 40%).Ο 3848 /2010 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) που πρόσφατα ψηφίστηκε στη βουλή αναφέρει:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 1 του νέου ν. 3848/2010 ορίζεται ότι κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

2.α. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 9 της του ν. 3848/2010 ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του ν. 3848/2010 στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία) πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 60% από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ). Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.

Στην πραγματικότητα με την έλλειψη απάντησης ή με την τυχόν αυθαίρετη ερμηνεία του ισχύοντος νόμου, το υπουργείο Παιδείας μπορεί να προχωρήσει από μηδενικές έως ελάχιστες προσλήψεις ανάλογα με την ειδικότητα ακυρώνοντας έτσι το νόημα της μεταβατικής περιόδου και τα κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων της κατηγορίας μας που διοριζόταν με τον Νόμο 3687/2008 .

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται έλλειψη λειτουργικών κενών για την απορρόφησή μας, την στιγμή που ετοιμάζεται να λειτουργήσει τα σχολεία την νέα σχολική χρονιά με εμάς προσλαμβάνοντας μας ξανά σαν ωρομίσθιους ή με τον νέο νόμο (πολυνομοσχέδιο) αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε τη δέσμευση του Υπουργείου για την πλήρη απορρόφηση μας μέσα στην μεταβατική περίοδο.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί όντας ολοκληρωμένοι επαγγελματίες με πολλά χρόνια ωρομισθίας και αναπλήρωσης στη δημόσια εκπαίδευση με πολλαπλές επιτυχίες τον ΑΣΕΠ , έχουμε κουραστεί με τις αλλαγές ανά 2 έτη του συστήματος διορισμού και δε θα δεχτούμε να μπούμε σε μια νέα ρύθμιση όπου θα ενέχεται ο κίνδυνος πολλοί συνάδελφοι να χάσουν το δικαίωμα διορισμού και να υποβληθούν εκ νέου σε μια εξοντωτική δοκιμασία.(εξετάσεις ΑΣΕΠ επαγγελματική ομηρεία, ωρομισθία, επαγγελματική ανασφάλεια)

Με βάση τα ανωτέρω και σε μια προσπάθεια να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τα έννομα δικαιώματα μας, καταθέσαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Υπόμνημα, με το οποίο εφιστούμε την προσοχή στα προαναφερθέντα θέματα και με το οποίο τεκμηριώνεται νομικά το βάσιμο και έννομο των αιτημάτων μας. Η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από επισυναπτόμενη περίληψη, του εν λόγω υπομνήματος.

Το πλήρες υπόμνημα φέρει τις υπογραφές πλήθους συναδέλφων, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://eikositetramino.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

Με σεβασμό,

Σωματείο εικοσιτετραμηνιτών με ΑΣΕΠ

Παπαζήσης Ηλίας iliaspapazisis@gmail.com

Τσατσαρώνη Άννα nimarga@otenet.gr

Κόκκορης Σωτήρης

Σάμιος Κωνσταντίνος

Δέρβου Νικολέτα