Recent Posts

Tο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν συγχωνεύεται με κανένα και δεν συρρικνώνεται

Ανακοίνωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθηγητή Θεόδωρου Π. Παπαθεοδώρου

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Το τελευταίο διάστημα προκλήθηκε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και στις τοπικούς κοινωνικούς φορείς από τη δημοσίευση στον τύπο της προσωπικής πρότασης Πρύτανη ελληνικού ΑΕΙ για συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων και Πανεπιστημίων ανά την Επικράτεια. Ορισμένα δε από αυτά τα δημοσιεύματα αναφέρονταν και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η εν λόγω πρόταση εμφανίζεται να εξυπηρετεί μεταρρυθμιστικές στρατηγικές και να «διερμηνεύει» εικαζόμενες πολιτικές στοχεύσεις για το μέλλον των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, αλλά στην ουσία ποτέ δεν συζητήθηκε στις Συνόδους των Πρυτάνεων, ούτε εκφράζει τα συλλογικά όργανα των Πανεπιστημίων.
Η ανησυχία που προκλήθηκε αναδείχθηκε στο δημόσιο διάλογο, αγγίζοντας τις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο, με την παρούσα επιστολή, να καταθέσουμε τις θέσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να απαντήσουμε υπεύθυνα στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μαζί με πολλά άλλα ΑΕΙ της χώρας, εξέφρασαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους με την παραπάνω άποψη και έθεσαν ως βάση της συζήτησης για την επικείμενη μεταρρύθμιση ότι ο διάλογος δεν μπορεί να είναι ούτε προσωπικός ούτε ευκαιριακός, αλλά θεσμικός και συγκροτημένος, ώστε ο σχεδιασμός για τα θεσμικά ζητήματα των Πανεπιστημίων να υπηρετεί και να προωθεί πρωτίστως τις αρχές της ουσιαστικής αυτοτέλειας, της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας. Η διοικητική αυτοτέλεια, η διαφάνεια και η κοινωνική λογοδοσία των Πανεπιστημίων είναι σήμερα το ζητούμενο. Αυτό έγινε δεκτό από την πρόσφατη Σύνοδο Πρυτάνεων και επιβεβαιώθηκε με, δημοσιοποιημένο πλέον, Ψήφισμα της. Η Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα ότι, στη βάση της διοικητικής αυτοτέλειάς τους τα Πανεπιστήμια - και μόνο αυτά- θα αποφασίσουν μέσω των συλλογικών οργάνων τους (Σύγκλητος) το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξή τους.
Επομένως, για να το διατυπώσουμε με απλά λόγια: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν συγχωνεύεται με κανένα και δεν συρρικνώνεται. Είναι από τα περιφερειακά Πανεπιστήμια που διαθέτουν ιδρυμένες και θεσμοθετημένες Σχολές, σε πλήρη εξέλιξη. Ίσως δε, με αφορμή αυτές τις φημολογίες, οι τοπικές κοινωνίες και οι κοινωνικοί φορείς συνειδητοποιούν καλύτερα τον αγώνα του Πανεπιστημίου και για την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του στις πέντε πόλεις της Περιφέρειας. Χρειάζονται θαρραλέες, συντονισμένες και γρήγορες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι, συνεπώς, αναγκαία π.χ. η στήριξη όλων των φορέων στο αίτημα του Πανεπιστημίου για την παραχώρηση σε αυτό των Στρατοπέδων του 6ου Συντάγματος Πεζικού στην Κόρινθο και του 11ου Συντάγματος Πεζικού στην Τρίπολη, για την οριστική επίλυση του κτιριολογικού προβλήματος του Πανεπιστημίου στις πόλεις αυτές και τη δημιουργία αστικών Πανεπιστημιουπόλεων.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προβάλλει σήμερα και αύριο, μέσα από την συνεχή ανάπτυξή του, μία συνεκτική προοπτική ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας. Θεωρείται ότι μεταξύ των Πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο είναι αυτό που παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη και διαθέτει την πλέον ολοκληρωμένη δομή.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι μία σημαντική επένδυση στη γνώση και συνδέεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η χώρα, η επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία και η στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων Πανεπιστημίων αποτελεί βασική προϋπόθεση εξόδου από την ύφεση. Μεγάλο μέρος της σταθερότητας της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εξαρτάται από τη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας από τα Πανεπιστήμια, καθώς και από τη συμβολή τους στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.
Τις θέσεις αυτές, άλλωστε, ανέπτυξα ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Πρωθυπουργό κ. Γ. Α. Παπανδρέου και στους κ. Υπουργούς κατά τη συνεδρίαση της ΟΚΕ Αρκαδίας, στις 10/6/2010, όπως και στους εκπροσώπους των ΟΤΑ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των κοινωνικών φορέων, σε συναντήσεις που είχα μαζί τους. Τις θέσεις αυτές υποστήριξα στις δύο τελευταίες Συνόδους Πρυτάνεων και έγιναν αποδεκτές.
Σήμερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ισχυροποιήσει τη θέση του στο χάρτη των ελληνικών ΑΕΙ. Δεν κινδυνεύει από «Κασσάνδρες». Δεν κινείται με βάση την ανασφάλεια και την ανησυχία, αλλά με τη συνεχή διεκδίκηση και την εγρήγορση. Προωθεί με συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό, και φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής του δομής. Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου το αποδεικνύουν, όπως και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημιακών δασκάλων που υπηρετούν σε αυτό (πάνω από 130 σήμερα) και των φοιτητών που το επιλέγουν (4.700 στο σύνολο σήμερα). Έχει ήδη δρομολογήσει και υλοποιεί τη διασύνδεσή του με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας, τη διεθνοποίησή του και την ανάδειξη της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης ως ουσιαστικούς παράγοντες αριστείας.. Μπορεί να επιτύχει τους στόχους του στο πλαίσιο της σημερινής δημοσιονομικής κρίσης, μέσα από τον την ορθολογική διαχείριση των πόρων του, καθώς και μέσα από τη καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του, των νέων τεχνολογιών και του δικτύου των πόλεων, των κοινωνιών και των οικονομιών στις οποίες αναπτύσσεται. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής βαίνουν ήδη προς θετική κατεύθυνση.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επελέγη από τη Σύνοδο να συμμετάσχει στο Τριμελές Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων. Από τη θέση αυτή θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εμβάθυνση του ρόλου των δημόσιων Πανεπιστημίων στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και στη διεκδίκηση της διοικητικής αυτοτέλειας με όρους διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας.
Σε καιρούς που κρίση γεννά αμφιβολίες και ανασφάλειες ή σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιεργεί «ευσεβείς πόθους», ο ρόλος και ο στόχος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας είναι να στηρίξει ότι η επένδυση στη γνώση αφορά στο αύριο αυτής της πατρίδας και στο μέλλον της ελληνικής νεολαίας. Αυτό υπηρετούμε.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθηγητής Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου