Recent Posts

Απάντηση της Τ.Ο ΝΔ Αγ. Θεοδωρων σε αρθρο του ekorinthos.gr

Κύριε Τσαρμπέ διαβάσαμε με ενδιαφέρον τις θέσεις σας για τους υποψηφίους και τα χρίσματα.
Σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω μαζί σας όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Τ.Ο Αγίων Θεοδώρων της ΝΔ εχει καταρτίσει ένα υπόμνημα που έχει κατατεθεί σε όλους τους υποψηφίους δημάρχους και περιέχει τις θέσεις μας για την περιοχή.
Σας παρακαλώ λοιπόν να το αναρτίσετε ώστε να μπορέσουν οι αναγνώστες σας πολλοί εκ των οποίων είναι από την περιοχή μας να γνωρίσουν τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας.

Σχόλιο ekorinthos.gr:
Η αναφορά γίνεται για το χτεσινό αρθρο μας για τους υποψηφίους.
Μπορείτε να το δείτε εδώ:
http://korinthosnews.blogspot.com/2010/07/blog-post_329.html

Και βέβαια κύριε Παπαγεωργίου με χαρά δημοσιεύουμε το υπομνημά σας.Άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός του άρθρου μου και ελπίζω να υπάρχει συνέχεια από όλους τους εμπλεκόμενους.ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ1. Μετακινήσεις πολιτών1.1. Μετρήσεις και αποτίμηση των αναγκών μετακινήσεως των πολιτών ώστε να εξυπηρετηθούν στο μέτρο του εφικτού άμεσα και πρόβλεψη για περαιτέρω βελτίωση στο μέλλον.

1.2. Αναδιάρθρωση των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής του ΚΤΕΛ Λουτρακίου ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στη πόλη του Λουτρακίου αλλά και στους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς (ΜΣΤ), όπως ο Προαστιακός.

1.3. Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας με μικρά λεωφορεία (mini bus).

1.4. Πρόβλεψη για τη σταδιακή αντικατάσταση του υπάρχοντος τροχαίου υλικού με υβριδικά λεωφορεία τα οποία πλεονεκτούν έναντι των συμβατικών και σε σχέση με την εκπομπή ρύπων και σε σχέση με την εξοικονόμηση καυσίμων η οποία , κατά τους ειδικούς, μπορεί να κυμανθεί από 20% έως και 40%.2. Αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας2.1. Ο μοναδικός κεντρικός δρόμος (Παλαιά Εθνική Οδός) δεν έχει το απαραίτητο εύρος ώστε να εξυπηρετεί κίνηση διπλής κατευθύνσεως και στάθμευση οχημάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου. Θα πρέπει να καθιερωθεί η εναλλάξ στάθμευση στη μία πλευρά, με βάση τους μονούς – ζυγούς μήνες, οπότε η κίνηση των οχημάτων θα βελτιωθεί σημαντικά.

2.2. Οι μονοδρομήσεις στην πόλη φαίνεται να έχουν αποφασιστεί βιαστικά και χωρίς συγκοινωνιακή μελέτη με αποτέλεσμα την προβληματική πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών στις διάφορες περιοχές. Προτείνεται η αναδιάρθρωση τους ύστερα από αποτίμηση των πραγματικών αναγκών σε συνεννόηση με τους κατοίκους.

2.3. Τοποθέτηση αερογέφυρας για τον Προαστιακό σε χώρο πλησίον του νεκροταφείου θα εξυπηρετήσει τους οικιστές.

2.4. Κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ που διασχίζει την πόλη και μετατροπής της σε πεζόδρομο ή δρόμο μονής κατεύθυνσης.3. Θέσεις στάθμευσης3.1. Το πρόβλημα στάθμευσης τείνει να μεταβληθεί σε κρίσιμο ζήτημα με πιθανές επικίνδυνες προεκτάσεις για τη ζωή των κατοίκων. Προτείνεται ΑΜΕΣΑ η μίσθωση ελεύθερων οικοπέδων εντός και εκτός της πόλης για να λειτουργήσουν ως Δημοτικά parking.

3.2. Η πρόβλεψη χρησιμοποιήσεως από τους κατοίκους των Δημοτικών parking με την εφαρμογή του συστήματος κάρτας ελεύθερης στάθμευσης λόγω εντοπιότητας (free parking).

3.3. ΑΜΕΣΗ δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από τα ‘Πευκάκια’ με την μίσθωση ελεύθερων οικοπέδων για να αντιμετωπιστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.Β. ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ1. Η κάθε παρέμβαση για την οικιστική ανάπλαση με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες από ειδικούς μελετητές οι οποίοι θα λειτουργήσουν με καθαρά επιστημονικές προδιαγραφές.

2.Έλεγχος των εταιρειών που λειτουργούν με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές θα πρέπει με συνοπτικές αλλά νόμιμες διαδικασίες ή να αναμορφώσουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή να διακόψουν με την πρόσθετη επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.

3.Διαμόρφωση και ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες- παιδότοποι-αθλοπαιδιές).

4.Οριστική ρύθμιση του πολεοδομικού σχεδιασμού με σαφή προσδιορισμό της χρήσεως των διαφόρων τομέων-ζωνών με βάση την υπάρχουσα πραγματικότητα και επέκταση όπου είναι δυνατόν της ζώνης των οικιστικών περιοχών.

5.Προστασία των εκτός σχεδίου οικιστικών περιοχών με ταυτόχρονη μέριμνα για τις ήδη υφιστάμενες αυθαίρετες κατοικίες των οποίων η Νομική υπόσταση εκκρεμεί ώστε ο πολίτης να μην είναι έρμαιο συμφερόντων.Γ. ΚΥΚΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ1. Προγραμματική σύμβαση με το ΙΓΜΕ για τη μελέτη του υδροφόρου ορίζοντα των Αγίων Θεοδώρων.

2. Υδροδότηση οικιστικών περιοχών.

3. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης όπου είναι αυτό δυνατόν.

4. Μελέτη κατανάλωσης και χρηστής διαχείρισης υδάτινων πόρων.

5. Νέα τιμολογιακή πολιτική για να αποφευχθούν οι προφανείς αδικίες εις βάρος των καταναλωτών.

6. Αποπεράτωση και λειτουργία του βιολογικού των Αγίων Θεοδώρων.

7. Δημοτική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών σε 24ωρη βάση ώστε να επιδιορθώνονται άμεσα οι τυχόν υδραυλικές βλάβες του δικτύου του Δήμου.Δ. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1. Απομάκρυνση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ Αγίων Θεοδώρων ο οποίος ευρίσκεται εντός της κατοικημένης οικιστικής περιοχής.

2. Περιβαλλοντική υπηρεσία του Δήμου για τον έλεγχο και την επιστασία της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ).

3. Εφαρμογή της Νομοθεσίας πάνω στη λογική ‘Ο ρυπαίνων πληρώνει’.

4. Επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης(κάδοι απορριμμάτων) και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.

5. Εντατική επιστασία για τον καθαρισμό της πόλης και των οικισμών.

6. Ενίσχυση των μέτρων δασοπροστασίας.

7. Προγραμματική σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία security ( αν μάλιστα καταργηθεί το Αστυνομικό Τμήμα) για την ασφάλεια των κατοίκων καθ’ όλη την έκταση του σημερινού Δήμου των Αγίων Θεοδώρων επί 24ώρου βάσεως .

8. Δημοτικός φωτισμός σε όλες τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.Ε. ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ1.1. Τόνωση της δημιουργίας ερασιτεχνικών θεατρικών ομίλων με εναλλακτικές θεατρικές παραστάσεις στους δύο Δήμους.

1.2. Προσπάθεια δημιουργίας κοινών συγκροτημάτων λαϊκής, έντεχνης ελαφράς και κλασσικής μουσικής.

1.3. Εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας των μαθητών των σχολείων των δύο περιοχών του ενιαίου Δήμου.

1.4. Εκθέσεις ζωγραφικής σε κατάλληλους χώρους του ενιαίου Δήμου.

1.5. Θεματικές λαογραφικές εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος.

1.6. Διαλέξεις και ημερίδες, αν είναι δυνατόν, σε τακτά χρονικά διαστήματα από Δημότες ή προσκεκλημένους, σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

1.7. Περαιτέρω διαμόρφωση και αξιοποίηση της Μονής Πραθίου.

1.8. Περαιτέρω διαμόρφωση και αξιοποίηση του Θεάτρου Νότης Περγιάλης.

1.9. Δημιουργία κυλικείου στο Θέατρο Νότης Περγιάλης και Παραχώρηση της χρήσης του στην Ομοσπονδία Οικιστών.

1.10. Δημιουργία διαμόρφωση και αξιοποίηση μουσείου Κρομμυώνας.

1.11. Ολοκλήρωση εργασιών της ημιτελούς εκκλησίας εντός του νέου Νεκροταφείου.

1.12. Ανάπτυξη και προώθηση της υφιστάμενης Φιλαρμονικής του Δήμου.ΣΤ. ΚΥΚΛΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ1. Τεχνική μελέτη και προγραμματισμός αντιμετωπίσεως του

προβλήματος οδοποιίας στην εντός σχεδίου περιοχή.

2. Ασφαλτόστρωση αξόνων πρόσβασης σε απομακρυσμένες

περιοχές.

3. Έλεγχος της ασφαλτόστρωσης στους κεντρικούς και

δευτερεύοντες άξονες με οριστική αντιμετώπιση των κάθε

μορφής κακοτεχνιών και όχι πρόχειρες και προσωρινές

λύσεις.

4. Τεχνικό πρόγραμμα, μελέτη και προγραμματισμός σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Οικιστών για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της οδοποιίας στις εκτός σχεδίου περιοχές.

5. Ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει την πόλη των Αγίων Θεοδώρων και την μονή ΠραθίουΖ. ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος του Δήμου για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βελτίωσης της τουριστικής εμπειρίας μέσα από τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την πληροφόρηση των επισκεπτών

2. Η ανάπτυξη τουριστικών προοπτικών εξελίξεων στην πόλη των Αγίων Θεοδώρων βάσει ενός συγκεκριμένου ολοκληρωμένου βιώσιμου αναπτυξιακού προγράμματος.

3. Προώθηση του αγροτο-τουρισμού.

4. Σύνδεση της Τουριστικής Ανάπτυξης με την δημιουργία νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης όχι μόνο στον τομέα τουρισμού, αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

5. Διαμόρφωση και αξιοποίηση όλης της παραλίας του σημερινού Δήμου των Αγίων Θεοδώρων.

6. Δημιουργία ειδικών πλαισίων και δικτύων συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, καθώς και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ του τοπικού τουριστικού τομέα και της διεθνούς ταξιδιωτικής βιομηχανίας

7. Δημιουργία πλαστικής μαρίνας με εποχιακή Χρήση.

8. Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ώστε να αποφευχθεί η εκπομπή ρύπων και η μόλυνση του θαλάσσιου χώρου.

9. Έλεγχος όλου του κοινόχρηστου θαλάσσιου χώρου για τη διαπίστωση του βαθμού καθαριότητας των υδάτων.

10. Συγκρότηση επιτροπής τουρισμού και εμπορίου με άτομα τα οποία είναι επαγγελματικά και πρακτικά γνώστες των θεμάτων τα οποία θα μελετούν και θα προτείνουν σε συμβουλευτική βάση μέτρα και λύσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

11. Δημιουργία ορεινών διαδρόμων-μονοπατιών για πεζοπορία.

Η. ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ1. Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΚΕΚ) το οποίο θα προσφέρει προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

2. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εμπλουτισμός με ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης.

3. Διερεύνηση της πιθανότητας εφαρμογής του συστήματος παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω Internet. (e-Learning).

4. Χορήγηση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των πάγιων αναγκών λειτουργίας των σχολείων της περιοχής μας.

5. Υπηρεσία πληροφόρησης νέων με τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Internet και σύνδεση με τράπεζες δεδομένων.

6. Θέσπιση διακρίσεων (αρκεί και ένα επίσημο πιστοποιητικό εκτίμησης) για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αριστεύουν ή πρωτεύουν. Αυτό θα αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως.

7. Ενίσχυση της δημιουργίας αθλητικών σωματείων ομαδικών ή ατομικών αγωνισμάτων.

8. Δημιουργία Δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων στον νυν Δήμο των Αγίων ΘεοδώρωνΘ. ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ1. Γραφείο ευρέσεως εργασίας σε Δημότες των Αγίων

Θεοδώρων.

2. Δημιουργία δεύτερου ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων.

3. Δημιουργία Παιδικού Σταθμού με αναβάθμιση ή αντικατάσταση του υφισταμένου με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών της σχετικής νομοθεσίας.

4. Διερεύνηση της πιθανότητας μερικής ή ολικής απαλλαγής της καταβολής δημοτικών τελών από τις αποδεδειγμένα πτωχές οικογένειες.Ι. ΚΥΚΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ1. Το Κέντρο Υγείας να στελεχωθεί με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων , έστω και μερικής παρουσίας σε αυτό αλλά με συγκεκριμένο ωράριο επισκέψεων.

2. Να μελετηθεί η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος MEDIC

ALERT. (Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ασθενείς ή υπερήλικες οι οποίοι διαμένουν μόνοι σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποιούν ένα μηχανισμό-πομπό ο οποίος εκπέμπει σήμα κινδύνου στο Ιατρικό Κέντρο ή σε άλλο καθορισμένο κέντρο και έτσι επιτυγχάνεται η παροχή άμεσης βοήθειας).

3. Να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος η οποία θα λειτουργεί με

τον διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής αρχής.

4. Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας ώστε να λειτουργεί σε

24ωρη βάση.ΙΑ. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ1. Εκπόνηση και εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του νέου Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.

2. Οι Οικιστικοί σύλλογοι να ενταχθούν οργανικά στην Δομή του νέου Δήμου ξεκινώντας από τη στέγαση τους στο Δημοτικό κατάστημα του νυν Δήμου των Αγίων Θεοδώρων.

3. Συγκρότηση επιτροπής ‘Σοφών’ με καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα την οποία απαρτίζουν άτομα ακόμα και μη Δημότες.

4. Συγκρότηση επιτροπής ‘Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης’ με καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα την οποία απαρτίζουν επιχειρηματίες ακόμα και μη Δημότες των οποίων οι γνώσεις και οι εμπειρίες κρίνονται απαραίτητες.

5. Τηλεφωνική γραμμή ‘ΓΡΑΜΜΗ του ΔΗΜΟΤΗ’ με συγκεκριμένο τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο καλούν οι Δημότες για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί .